Ubytovací a storno podmínky

 • Ceny za ubytování jsou smluvní, mohou se lišit v závislosti na obsazenosti hotelů nebo sportovních a kulturních akcích v okolí.
 • Veškeré ceny uvádíme včetně DPH.
 • Poplatek Statutárnímu městu Ostrava činí 21 Kč/osoba/noc.
 • Platbu za ubytování můžete provést nejpozději v den vašeho příjezdu v hotovosti, kartou nebo převodem na účet.
 • Svou rezervaci můžete bez poplatku zrušit nejpozději 14 dní před svým příjezdem. Pokud rezervaci zrušíte 14 dní před příjezdem, zaplatíte 50 % z platby. Zrušení rezervace 7 dní, atd. před příjezdem vám účtujeme plnou cenu.
 • Během kulturních, sportovních či hudebních akcí (např. Coloursof Ostrava, Beatsfor Love, ap.) jsou ceny smluvní a může být vyžadována kauce 50% z ceny .

UBYTOVACÍ ŘÁD HOTELU Paradise, penzionu Paradise a vily Paradise

 • Ubytování hosta je vždy definováno v průběhu závazné rezervace a za tento typ ubytování je hostu účtována odpovídající cena.
 • Hotel je oprávněn ubytovat pouze hosty, kteří mají platnou rezervaci ubytování a kteří se řádně zaregistrují. Hosté jsou povinni při příjezdu předložit platný doklad totožnosti, občanský průkaz nebo cestovní pas, podepsat registrační kartu.
 • Pokud se host neprokáže platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), je hostel oprávněn ubytování hostu odmítnout s ohledem k zákonu o místních poplatcích pro české občany a k zákonu 314/2018 Sb pro zahraniční klienty.
 • Na základě potvrzené objednávky je hotel povinen hosta ubytovat od 14:00 do 21:00. Po tuto dobu je pokoj pro hosta rezervován, není-li objednávkou určeno jinak. Případné brzké ubytování před 14:00 hod je nutné dohodnout předem, v okamžiku rezervace pokoje a vyčkat na odsouhlasení a případné nacenění této nadstandardní služby pensionu.
 • Hosty bez předchozí potvrzené rezervace a hosty přijíždějící po 21:00 hod není hotel povinen ubytovat.
 • Není-li možné prodloužit pobyt hosta v pokoji, ve kterém byl ubytován při příjezdu, je hotel oprávněn nabídnout pokoj jiný.
 • Odpovědnost ubytovatele za věci ubytovaného
 • Hotel odpovídá za škodu na odložených věcech pouze v případě, že věci byly odevzdány některému z personálu do úschovy. Za ostatní odložené či zapomenuté věci hostů hotel neručí.
 • Obecná pravidla ubytování
 • V případě onemocnění či poranění hosta hotel zajistí lékařskou pomoc. Poplatek za převezení a ošetření si hradí host sám. Výjimkou je situace, kdy je hotel odpovědný za vzniklé onemocnění či poranění hosta. Je nezbytné takový úraz bezprostředně nahlásit.
 • Ve všech prostorách hotelu není dovoleno kouřit. V případě nedodržení si Vám dovolíme naúčtovat částku 2500 Kč. Hosté nejsou oprávněni přemísťovat žádný nábytek a zařízení a provádět jakékoli zásahy do elektrické sítě a zřízení umístěných na pokoji či ve společenských prostorách. Z bezpečnostních důvodů mohou hosté používat pouze ty elektrické spotřebiče, které slouží k jeho osobní hygieně (vysoušeče vlasů, holicí strojky, masážní strojky atd.) a dále notebooky, tablety a obdobné drobné elektrické spotřebiče.
 • Hosté jsou oprávněni využít zdarma bezdrátové připojení k internetu prostřednictvím wifi ve všech prostorách.
 • Domácí mazlíčci jsou povoleni za poplatek.
 • Parkovaní vozidel je možné na parkovací ploše ( 10 parkovacích míst) před hotelem. Ubytovatel neručí za případné odcizení vozidla nebo věcí v něm.
 • Od 22:00 do 7:00 hodin jsou hosté povinni respektovat noční klid.
 • Pokud ubytovaná osoba pod vlivem alkoholu či omamných látek nebude skýtat záruku dodržování ubytovacího řádu, může jí být zamezen vstup do ubytování. Opakování této situace bude důvodem ukončení ubytování takové osoby.
 • Ve výjimečných případech je hotel oprávněn nabídnout hostovi jiné ubytování, než které si objednal. Toto ubytování se ovšem nesmí podstatně lišit od původně potvrzeného.
 • Hosté jsou povinni seznámit se s ubytovacím řádem a dodržovat ustanovení tohoto řádu. V případě, že je host poruší, má ubytovatel právo ukončit pobyt hosta před původně dohodnutým dnem odjezdu.
 • Pokud má host během ubytování nějaká opodstatněná přání nebo stížnosti, může oslovit příslušný personál, který vyvine maximální snahu vyhovět hostovu přání.
 • Bezpečnost, odpovědnost hosta za způsobenou škodu
 • Ve veškerých prostorách ubytování je zakázáno nosit nebo uchovávat zbraně.
 • Děti mladší deseti let nesmí z bezpečnostních důvodů zůstat v pokoji či v ostatních prostorách ubytování bez dozoru dospělé osoby. Za případné škody způsobené dětmi nese plnou odpovědnost jejich zákonný zástupce.
 • Hosté jsou odpovědni za škody způsobené na majetku.
 • Host hradí jím způsobenou škodu, pokud neprokáže, že jí nezavinil. Tento nárok se vztahuje i na škodu, která je zjištěna až po odjezdu hosta. Je nezbytné způsobenou škodu nahlásit bezprostředně na recepci či personálu.
 • Odjezd z hotelu
 • Host užívá pokoj po sjednanou dobu pobytu. Nebylo-li domluveno a schváleno ubytováním předem jinak, host se musí odhlásit nejpozději do 10:00 posledního dne pobytu a do této doby je povinen pokoj uvolnit. Neučiní-li tak, je hotel oprávněn účtovat hostu poplatek.
 • Hosté musí při opuštění pokoje uzavřít vodovodní kohoutky a zavřít dveře. Při odhlášení musí na recepci odevzdat klíče.
 • Za ubytování a služby hosté platí vždy na recepci hotelu Paradise před ubytováním. V případě ztráty klíčů je host povinen neprodleně ztrátu nahlásit na recepci či personálu. V případě, že tak neučiní, hotel nenese odpovědnost za vzniklou škodu související se ztrátou klíčů. Za ztracené klíče je hostu účtován poplatek ve výši 1000 Kč. Tento poplatek je host povinen uhradit ještě před odjezdem z ubytování.

Aktuality

 • Ut et tortor metus

  7.8.2022

  Ut placerat nunc mauris at pulvinar lectus accumsan sed. Ut et tortor metus. 

  Více informací

 • Sed eget purus dui

  22.7.2022

  Nullam augue odio, elementum at est ut, eleifend ultrices lectus. Sed eget purus dui. 

 • In malesuada

  18.6.2019

  Duis risus est, tempus elementum lacus vel, consectetur lobortis augue. In malesuada, risus in malesuada lobortis, odio enim posuere mi, quis malesuada augue ligula non purus. Nam non enim eu dui porta iaculis quis fringilla diam.

 • Duis risus est

  3.6.2019

  At consectetur dignissim. In hac habitasse platea dictumst. Duis risus est, tempus elementum lacus vel, consectetur lobortis augue. 

 • Suspendisse eget

  12.3.2019

  Etiam sit amet convallis lectus. Suspendisse eget ex accumsan ex vulputate tempor et vel sem.

 • Nullam augue odio

  5.3.2019

  Nullam augue odio, elementum at est ut, eleifend ultrices lectus. Sed eget purus dui. Etiam sit amet convallis lectus. Suspendisse eget ex accumsan ex vulputate tempor et vel sem.

box 2

Libovolný obsah, pravý panel, box 2.

Nullam augue odio, elementum at est ut, eleifend ultrices lectus. Sed eget purus dui.